Artykuły popularnonaukowe

A. Wróbel, I. Sadowska (2014) Mózg a świadomość. Profundere scientiam. Biuletyn Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej nr 11:10-14, plik pdf

K. Paluch, A. Wróbel (2014) Neurofeedback – wprowadzenie. Neuropedia – Encyklopedia Neuronauki 1(1):3; wersja 1, link do strony

A. Wróbel (2010) Co widzi mózg? W: red. P. Francuz “Na scieżkach neuronauki”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010, plik pdf

A. Wróbel, M. Bekisz, E. Kublik, P. Musiał (2002) Aktywacja pętli korowo-wzgórzowej układów zmysłowych ssaków w procesie uwagi. Działalność Naukowa PAN, wybrane zagadnienia. 2002, 13:42-45, plik pdf

A. Wróbel (2002) Funkcjonalna analiza potencjałów wywołanych w korze czuciowej szczura. Post.Hig.Med.Dosw. 2002, 56, 3; 273-279, plik pdf

Wróbel A. (2002) Uwagi neurobiologa o problemie psychofizycznym. W: M.Jarymowicz, R.K.Ohme (red.), Natura automatyzmów – dyskusje interdyscyplinarne. Wyd. Instytutu Psychiatrii SWPS, Warszawa 2002. pp. 119-121, plik pdf

Wróbel A. (2000) Pasmo beta a uwaga wzrokowa. Psychologia-Etologia-Genetyka, nr 1, str. 167-186, plik pdf

E. Kublik, P. Musiał. (1997) Badanie układów czuciowych metodą potencjałów wywołanych. Kosmos 46:327-336, plik pdf

A. Wróbel. (1997) Zbiorcza aktywość elektryczna mózgu. Kosmos 46:317-326, plik pdf